Từ khóa tìm kiếm: Khuất Thị Hải Oanh

Methadone - Liều thuốc vàng cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện

[VOV2] - Với những lợi ích to lớn, Methadone đã trở thành liều thuốc vàng đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện, để họ không chỉ giữ được sức khỏe mà còn đảm bảo cho hạnh phúc của gia đình và cộng đồng.

[VOV2] - Với những lợi ích to lớn, Methadone đã trở thành liều thuốc vàng đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện, để họ không chỉ giữ được sức khỏe mà còn đảm bảo cho hạnh phúc của gia đình và cộng đồng.

Thả bệnh viện công cho thị trường, liệu có nên?

[VOV2] - Dự thảo giá dịch vụ y tế theo yêu cầu tại bệnh viện công được xây dựng dựa trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ để cạnh tranh trong thị trường chăm sóc sức khỏe. Và đã có những ý kiến quan ngại về điều này.

[VOV2] - Dự thảo giá dịch vụ y tế theo yêu cầu tại bệnh viện công được xây dựng dựa trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ để cạnh tranh trong thị trường chăm sóc sức khỏe. Và đã có những ý kiến quan ngại về điều này.

Người nhiễm HIV có nên tiêm vắc xin Covid-19 ?

[VOV2] - Theo bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), người có HIV cần và nên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

[VOV2] - Theo bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), người có HIV cần và nên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.