Từ khóa tìm kiếm: kinh tế tập thể

Nguyễn Phi Đức - "người thuyền trưởng" của Hợp tác xã Dương Liễu

[VOV2] - “Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy mình “lãi nhất” là luôn nhận được sự tin cậy từ các thành viên Hợp tác xã. Đó là động lực để tôi thêm vững vàng vượt qua mọi khó khăn” - ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch HĐQT HTX Dương Liễu chia sẻ.

[VOV2] - “Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy mình “lãi nhất” là luôn nhận được sự tin cậy từ các thành viên Hợp tác xã. Đó là động lực để tôi thêm vững vàng vượt qua mọi khó khăn” - ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch HĐQT HTX Dương Liễu chia sẻ.

Sửa luật Hợp tác xã để phát huy thế mạnh kinh tế tập thể

[VOV2] - Chiều nay (01/11), khi thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy thế mạnh kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

[VOV2] - Chiều nay (01/11), khi thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, đề nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy thế mạnh kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

Vì sao các hợp tác xã “chậm lớn”?

[VOV2] - Cả nước hiện có hơn 26.000 HTX, 81 Liên hiệp HTX, gần 16.000 tổ hợp tác, thu hút 8,1 triệu thành viên, tạo hơn 40.000 việc làm mới hàng năm. Thế nhưng sự phát triển này vẫn chưa xứng với tiềm năng của kinh tế tập thể.

[VOV2] - Cả nước hiện có hơn 26.000 HTX, 81 Liên hiệp HTX, gần 16.000 tổ hợp tác, thu hút 8,1 triệu thành viên, tạo hơn 40.000 việc làm mới hàng năm. Thế nhưng sự phát triển này vẫn chưa xứng với tiềm năng của kinh tế tập thể.