Từ khóa tìm kiếm: Lao động trẻ em

Phát động cuộc thi sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em

[VOV2] - Ngày 01/04, tại trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" lần thứ nhất.

[VOV2] - Ngày 01/04, tại trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em" lần thứ nhất.

Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em

[VOV2] - Công tác xã hội với trẻ em là một phần trong các lĩnh vực chuyên biệt của ngành công tác xã hội nhằm đem lại sự hỗ trợ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là việc mở rộng các dịch vụ trợ giúp về tâm lý.

[VOV2] - Công tác xã hội với trẻ em là một phần trong các lĩnh vực chuyên biệt của ngành công tác xã hội nhằm đem lại sự hỗ trợ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là việc mở rộng các dịch vụ trợ giúp về tâm lý.

Việt Nam nỗ lực thực hiện cam kết xóa bỏ lao động trẻ em

[VOV2] - Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt trong quá trình hướng tới, xóa bỏ lao động trẻ em tại khu vực và trên toàn cầu. Các nước khác đã rất vui mừng khi được học hỏi những kinh nghiệm này của Việt Nam.

[VOV2] - Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt trong quá trình hướng tới, xóa bỏ lao động trẻ em tại khu vực và trên toàn cầu. Các nước khác đã rất vui mừng khi được học hỏi những kinh nghiệm này của Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục cam kết xóa bỏ lao động trẻ em

[VOV2] - Lao động trẻ em để lại hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa, cản trở sự tiếp cận, thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị tương lai tốt đẹp của các em.

[VOV2] - Lao động trẻ em để lại hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa, cản trở sự tiếp cận, thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị tương lai tốt đẹp của các em.

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em, đừng để thành chuyện đã rồi

[VOV2] - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.

[VOV2] - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.