Từ khóa tìm kiếm: liêm chính khoa học

Cần có chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu, đào tạo trực tuyến

[VOV2] - Ngày 30/5, tại Đại học Thái Nguyên, Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam”.

[VOV2] - Ngày 30/5, tại Đại học Thái Nguyên, Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam”.

Cần có bộ quy tắc về liêm chính khoa học

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.