Từ khóa tìm kiếm: luật tài nguyên nước

Tài nguyên nước Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn

[VOV2] - Xưa nay người ta vẫn hay so sánh “nhiều như nước” để nói về sự dồi dào của nguồn tài nguyên này. Vậy thực tế, tài nguyên nước có thực sự dồi dào, vô tận như chúng ta vẫn nghĩ hay không?

[VOV2] - Xưa nay người ta vẫn hay so sánh “nhiều như nước” để nói về sự dồi dào của nguồn tài nguyên này. Vậy thực tế, tài nguyên nước có thực sự dồi dào, vô tận như chúng ta vẫn nghĩ hay không?

Kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng chồng chéo trong quản lý tài nguyên nước

[VOV2] - “Phải quy định rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ TN&MT với các bộ khác trong khai thác, sử dụng nguồn nước, đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn nước”, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

[VOV2] - “Phải quy định rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ TN&MT với các bộ khác trong khai thác, sử dụng nguồn nước, đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn nước”, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.