Từ khóa tìm kiếm: môi trường làm việc

Tăng cường an toàn lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng

[VOV2] - Năm 2023, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh, lan tỏa, đa dạng các hình thức tiếp cận từ truyền thống đến hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động, người sử dụng lao động.

[VOV2] - Năm 2023, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh, lan tỏa, đa dạng các hình thức tiếp cận từ truyền thống đến hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động, người sử dụng lao động.

Ai bảo vệ bác sĩ?

[VOV2] - Dẫu hành vi của một cá nhân không đại diện cho tất cả bệnh nhân, người nhà và toàn xã hội, song cũng khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ và dường như nợ thêm một lời xin lỗi với những người hết lòng cống hiến, hi sinh vì sức khỏe cộng đồng…

[VOV2] - Dẫu hành vi của một cá nhân không đại diện cho tất cả bệnh nhân, người nhà và toàn xã hội, song cũng khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ và dường như nợ thêm một lời xin lỗi với những người hết lòng cống hiến, hi sinh vì sức khỏe cộng đồng…