Theo báo cáo của Cục An toàn Lao động, so với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở một số chỉ số chính, bao gồm số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng. Cụ thể, tai nạn lao động chết người giảm 8,06% số vụ, số người chết giảm 7,29%; số vụ tai nạn giảm 4,2%, số người bị tai nạn lao động giảm 4,7%.

Điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể. Trong tổng số mẫu quan trắc môi trường là 1.099.658 mẫu (tăng 16%), có 52.876 mẫu không đạt quy chuẩn vệ sinh lao động, chiếm 4,8%, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các mẫu có tỷ lệ không đạt cao là ánh sáng, độ ồn, độ rung, vi khí hậu.

Phong trào thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phát triển mạnh trong các cấp công đoàn, có gần 21,8 nghìn công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, với hơn 1,3 triệu người tham gia và gần 90 nghìn sáng kiến cải thiện điều kiện lao động.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động được đẩy mạnh, lan tỏa, đa dạng các hình thức tiếp cận từ các hình thức truyền thống đến hiện đại, từ tĩnh sang động chuyển tải thông tin tới người lao động.

Số lượt người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khoảng hơn 5 triệu người và hơn 3,5 triệu thiết bị được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường. Tổ chức tư vấn cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, các hộ gia đình được đẩy mạnh... đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động.

Tuy nhiên, theo bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn một số tồn tại. Số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro; nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Công tác thông tin, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động cho khu vực không có quan hệ lao động đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tin từ Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương, theo kế hoạch, năm nay lễ phát động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và tháng Công nhân năm 2024" sẽ do Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là đợt cao điểm truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Trong tháng hành động sẽ có nhiều hoạt động ở trung ương, địa phương như triển khai Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, ngay sau lễ phát động sẽ có các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mời các bạn nghe các ý kiến trao đổi về chủ đề này tại đây