Từ khóa tìm kiếm: Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung

Tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV

[VOV2] - Bộ VHTTDL vừa có quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV đến cuối năm 2021.