Từ khóa tìm kiếm: người Nhật

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 26

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 26: Đi du lịch cùng gia đình người Nhật

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 22

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 22: Ăn tết cùng gia đình người Nhật

Sau bản tiếng Anh, "Số đỏ" tiếp tục được dịch ra nhiều thứ tiếng

[VOV2] - Số đỏ, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Vũ Trọng Phụng là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam có nhiều bản dịch tiếng nước ngoài nhất.

Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 21

[VOV2] - Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 21: Đưa bạn người Nhật đi khám tại bệnh viện

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 25

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 25 : Đến thăm nhà người Nhật