Từ khóa tìm kiếm: nhà giáo nhân dân

Nhiều điểm mới trong xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35 quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" với nhiều điểm mới so với trước đây.

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35 quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" với nhiều điểm mới so với trước đây.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng được trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

[VOV2] - Năm 2020, cả nước có 14 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân trong đó có GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, giảng viên Đại học quốc gia Hà Nội. Đây là danh hiệu cao quý nhất cho những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

[VOV2] - Năm 2020, cả nước có 14 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân trong đó có GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, giảng viên Đại học quốc gia Hà Nội. Đây là danh hiệu cao quý nhất cho những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người.