Từ khóa tìm kiếm: nhân tài

ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai nhiều chính sách thu hút các nhà khoa học xuất sắc

[VOV2] - Nhà khoa học xuất sắc về làm việc được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 3 tỷ đồng trong 3 năm. Đây mới chỉ là một trong nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài của ĐHQG Hà Nội.

[VOV2] - Nhà khoa học xuất sắc về làm việc được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 3 tỷ đồng trong 3 năm. Đây mới chỉ là một trong nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài của ĐHQG Hà Nội.

Sạt lở đất liên tiếp: Nhân tai hay thiên tai?

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

Ký xác nhận tài sản riêng của chồng khi vay vốn ngân hàng

[VOV2] - Không phải mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Nhưng cả 2 bắt buộc phải cùng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng khi bảo đảm tiền vay bằng tài sản riêng của chồng/vợ?

[VOV2] - Không phải mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Nhưng cả 2 bắt buộc phải cùng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng khi bảo đảm tiền vay bằng tài sản riêng của chồng/vợ?

Thu hút nhân tài – bứt phá khoa học, công nghệ

[VOV2] - Đa số đại biểu Quốc hội đều nhận định rằng, vấn đề cốt lõi phát triển khoa học, công nghệ chính là nhân tài.

[VOV2] - Đa số đại biểu Quốc hội đều nhận định rằng, vấn đề cốt lõi phát triển khoa học, công nghệ chính là nhân tài.

Nghiên cứu danh nhân để tiếp nối những giá trị

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tai nạn giao thông

[VOV2] - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-SYT về đảm bảo công tác an toàn giao thông của ngành Y tế Thủ đô năm 2023.

[VOV2] - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-SYT về đảm bảo công tác an toàn giao thông của ngành Y tế Thủ đô năm 2023.

Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên

[VOV2] - Với mục đích tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trung tâm đào tạo nhân tài lớn nhất Việt Nam thời quân chủ, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày: "Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên".

[VOV2] - Với mục đích tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trung tâm đào tạo nhân tài lớn nhất Việt Nam thời quân chủ, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày: "Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên".

Đào tạo nhân lực vì một Lào Cai phát triển

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

Phê duyệt Đề án phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Đề án nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Đề án nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Trọng dụng nhân tài vì một Việt Nam hùng cường

[VOV2] - Một cơ chế phát hiện, sử dụng, trọng dụng nhân tài hợp lý sẽ tạo nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường".

[VOV2] - Một cơ chế phát hiện, sử dụng, trọng dụng nhân tài hợp lý sẽ tạo nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường".