Từ khóa tìm kiếm: nhớ thầy

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 08

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 08: Nhờ thày giới thiệu nơi thực tập.

“Học ít, chơi nhiều”- Nhớ thầy Trần Văn Khải

[VOV2] - Nhớ người thầy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ học trò, trong các con tôi. Nhớ một người đã “vui chơi giữa đời” bằng lối chơi rất đẹp. Trong cuộc viễn du nhẹ tựa mây, thầy không còn gì ân hận khi đã sống tốt lành như thế...