Từ khóa tìm kiếm: ốm đau bệnh tật

Sở hữu tấm thẻ BHYT - "Bùa" may với sinh viên xa nhà

[VOV2] - Với nhiều sinh viên xa nhà, sở hữu trong tay tấm thẻ BHYT giống như "bùa" may. Vì nếu như không có tấm thẻ này, các bạn sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi khi không được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách BHYT.