Từ khóa tìm kiếm: OTP

Cách lấy lại mật khẩu hoặc thay đổi thông tin trên VssID

[VOV2] - Việc thay đổi, cập nhật tài khoản trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng VssID có thể do chính người sử dụng thực hiện.

[VOV2] - Việc thay đổi, cập nhật tài khoản trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng VssID có thể do chính người sử dụng thực hiện.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

[VOV2] - Không ít người dân đã mất tiền oan vì những cuộc điện thoại lạ tự xưng là đại diện của một cơ quan chức năng của Nhà nước.

[VOV2] - Không ít người dân đã mất tiền oan vì những cuộc điện thoại lạ tự xưng là đại diện của một cơ quan chức năng của Nhà nước.

Cách lấy lại mật khẩu VssID không mất phí

[VOV2] - Không ít người quên mật khẩu VssID nên không thể vào ứng dụng để làm các thủ tục BHXH trên điện thoại hoặc máy tính.

[VOV2] - Không ít người quên mật khẩu VssID nên không thể vào ứng dụng để làm các thủ tục BHXH trên điện thoại hoặc máy tính.