Từ khóa tìm kiếm: phồn vinh

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn đồng hành cùng đất nước

[VOV2] - “Tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài”- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

[VOV2] - “Tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là việc rất quan trọng và rất cần thiết cả trước mắt và lâu dài”- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Giáo dục một năm tìm niềm tin gieo khát vọng

[VOV2] - Để gieo khát vọng cho thế hệ kế tiếp, trước tiên phải bắt đầu từ những người thầy có khát vọng. Nhưng trước tiên, giáo dục đang gắng mình để tìm lại những chân giá trị, tìm lại niềm tin với nghề.

[VOV2] - Để gieo khát vọng cho thế hệ kế tiếp, trước tiên phải bắt đầu từ những người thầy có khát vọng. Nhưng trước tiên, giáo dục đang gắng mình để tìm lại những chân giá trị, tìm lại niềm tin với nghề.

Niềm tin của nhân dân với Đảng là lợi thế lớn nhất

[VOV2] - Một trong những điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đâu là những điều kiện, lợi thế cần phát huy để hiện thực hóa mong ước lớn lao này?

[VOV2] - Một trong những điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đâu là những điều kiện, lợi thế cần phát huy để hiện thực hóa mong ước lớn lao này?