Từ khóa tìm kiếm: Quốc hội kháo XV

Cần có chính sách hỗ trợ việc làm cho nạn nhân mua bán người

[VOV2] - Dự án Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của Luật hiện hành, giúp họ có cuộc sống ổn đinh, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[VOV2] - Dự án Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của Luật hiện hành, giúp họ có cuộc sống ổn đinh, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Việt Nam chỉ có 40% nguồn nước nội sinh

[VOV2] - Vấn đề an ninh nguồn nước được nhận diện từ sớm, song đến nay mức đảm bảo cho an ninh nguồn nước mới chỉ đạt ở mức 2/5. Nhiều giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước được đưa ra trong phiên chất vấn sáng nay.

[VOV2] - Vấn đề an ninh nguồn nước được nhận diện từ sớm, song đến nay mức đảm bảo cho an ninh nguồn nước mới chỉ đạt ở mức 2/5. Nhiều giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước được đưa ra trong phiên chất vấn sáng nay.