Từ khóa tìm kiếm: "Sắt son

Cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” - Sắt son lý tưởng

[VOV2] - Người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Mạc tâm niệm: “Mình đã hiến thân làm cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình”. Lý tưởng ấy thể hiện rõ nét trong cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” mới ra mắt của ông

[VOV2] - Người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Mạc tâm niệm: “Mình đã hiến thân làm cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình”. Lý tưởng ấy thể hiện rõ nét trong cuốn sách “Sắt son, vẹn tròn” mới ra mắt của ông

Triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Lào”: Thắm thiết tình hữu nghị

[VOV2] - Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu trong triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Lào” chứa đựng những câu chuyện lịch sử vừa là minh chứng sinh động, vừa thêm những sợi dây tình cảm thắt chặt tình đoàn kết sắt son giữa hai đất nước Việt - Lào.

[VOV2] - Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu trong triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Lào” chứa đựng những câu chuyện lịch sử vừa là minh chứng sinh động, vừa thêm những sợi dây tình cảm thắt chặt tình đoàn kết sắt son giữa hai đất nước Việt - Lào.