Từ khóa tìm kiếm: tăng tuổi nghỉ hưu

Tăng tuổi nhận lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

[VOV2] - Trước tháng 7/2025, người đang tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu ở tuổi 55 đối với nữ và tuổi 60 đối với nam nhưng sau đó tuổi hưởng lương hưu khu vực này sẽ điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 5 tuổi.

[VOV2] - Trước tháng 7/2025, người đang tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu ở tuổi 55 đối với nữ và tuổi 60 đối với nam nhưng sau đó tuổi hưởng lương hưu khu vực này sẽ điều chỉnh tăng thêm từ 2 đến 5 tuổi.

Tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an

[VOV2] - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân công an, hạ sĩ quan, sĩ quan CAND. Dự luật sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới đây.

[VOV2] - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân công an, hạ sĩ quan, sĩ quan CAND. Dự luật sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới đây.