Từ khóa tìm kiếm: Tây Tiến

Tình nghĩa Tây Tiến anh hùng

[VOV2] - Hơn 70 mùa xuân qua, những người lính Tây Tiến người còn, người mất, nhưng thật xúc động khi họ vẫn mang trong lòng niềm tự hào về một đội quân anh hùng, mang lại sự vẻ vang cho quân đội và nhân dân.