Từ khóa tìm kiếm: thành lập

Thủ tục pháp lý khi bắt tay thành lập doanh nghiệp

[VOV2] - Trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đang phát triển rất mạnh mẽ. Để thành lập doanh nghiệp không ít người còn lúng túng không biết bắt đầu từ đâu?

[VOV2] - Trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đang phát triển rất mạnh mẽ. Để thành lập doanh nghiệp không ít người còn lúng túng không biết bắt đầu từ đâu?

Đại học Lâm Nghiệp đã có 2 trường THPT

[VOV2] - Trường THPT trong trường Đại học là mô hình có nhiều điểm tích cực giúp học sinh sớm làm quen với cách dạy, cách học ở bậc Đại học và tạo nguồn tuyển cho những ngành học đặc thù đang thiếu người học. Mô hình này đã được ĐH Lâm Nghiệp triển khai.

[VOV2] - Trường THPT trong trường Đại học là mô hình có nhiều điểm tích cực giúp học sinh sớm làm quen với cách dạy, cách học ở bậc Đại học và tạo nguồn tuyển cho những ngành học đặc thù đang thiếu người học. Mô hình này đã được ĐH Lâm Nghiệp triển khai.

Giao lưu Chính luận Nghệ thuật "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"

[VOV2] - Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 – 3/2/2022).

[VOV2] - Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 – 3/2/2022).