Từ khóa tìm kiếm: thiền sư

Từ Đạo Hạnh - Vị thiền sư có công với đạo với đời

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

Lương thiện và sự tử tế

[VOV2] - Có một người phụ nữ “dù bất kể trong hoàn cảnh nào, dù tận cùng đau khổ, vẫn chọn sự thiện lương và tử tế”.

[VOV2] - Có một người phụ nữ “dù bất kể trong hoàn cảnh nào, dù tận cùng đau khổ, vẫn chọn sự thiện lương và tử tế”.

Lý quốc sư Nguyễn Minh Không - Bậc hiền tài thời Lý

[VOV2] - Dưới triều Lý có một nhân vật được Vua ban cho quốc tính, ông cũng là một trong số ít các thiền sư được sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại các sự kiện liên quan. Ông chính là Thiền sư, Lý quốc sư Nguyễn Minh Không (Đức Thánh Nguyễn).

[VOV2] - Dưới triều Lý có một nhân vật được Vua ban cho quốc tính, ông cũng là một trong số ít các thiền sư được sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại các sự kiện liên quan. Ông chính là Thiền sư, Lý quốc sư Nguyễn Minh Không (Đức Thánh Nguyễn).

Covid -19 và câu chuyện về các Thiên sứ

[VOV2] - Trong bối cảnh đen tối của đại dịch Covid-19, sự dấn thân của những bác sĩ, những người làm nghề y hệt như ánh sáng của những vị thần. Nói cách khác, họ là những Thiên sứ.

[VOV2] - Trong bối cảnh đen tối của đại dịch Covid-19, sự dấn thân của những bác sĩ, những người làm nghề y hệt như ánh sáng của những vị thần. Nói cách khác, họ là những Thiên sứ.