Từ khóa tìm kiếm: Thuế nhà đất

Chống thất thu thuế, Bộ Tài chính "siết" kê khai giá bất động sản

[VOV2] - Kê khai 2 giá trong giao dịch bất động sản để né thuế đã khiến cho ngân sách nhà nước thất thu đồng thời cũng tạo ra sự thiếu công bằng trong các giao dịch mua bán nhà đất

[VOV2] - Kê khai 2 giá trong giao dịch bất động sản để né thuế đã khiến cho ngân sách nhà nước thất thu đồng thời cũng tạo ra sự thiếu công bằng trong các giao dịch mua bán nhà đất

Đẩy mạnh chống thất thu thuế bất động sản

[VOV2] - Bộ Tài chính vừa có thông cáo triển khai công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

[VOV2] - Bộ Tài chính vừa có thông cáo triển khai công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.