Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp góp phần giúp Nhà nước quản lý, kiểm soát được hoạt động sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất cũng như quản lý, kiểm soát được tài sản trong dân cư; đồng thời tác động, điều chỉnh hoạt động sử dụng đất hướng đến mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) là diện tích đất tính thuế, giá 1m2 đất tính thuế và thuế suất.

Bà Lý Thị Hoài Hương, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng chia cho tổng diện tích công trình của hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1 m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

Về thuế suất, đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau: Diện tích trong hạn mức có mức thuế suất là: 0,03%; Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức có mức thuế suất là: 0,07%; Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức có mức thuế suất là: 0,15%.

Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng đúng quy định, đất lấn, chiếm cũng phải nộp thuế SDĐPNN với thuế suất như sau: Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Hàng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại Tờ khai nộp thuế SDĐPNN. Trong trường hợp phát sinh các sự thay đổi như: thay đổi người có quyền sử dụng đất, thay đổi diện tích đất sử dụng, mục đích sử dụng đất… thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên.

Mời quý vị nghe bà Lý Thị Hoài Hương, Tổng cục Thuế nêu các quy định cụ thể về việc kê khai, nộp thuế SDĐPNN tại đây: