Từ khóa tìm kiếm: tiếp nối

Nghiên cứu danh nhân để tiếp nối những giá trị

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

Nối dài những vũ khúc với gốm Bát Tràng

[VOV2] - Bảo tàng gốm mang tên “Bảo tàng Nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng" sẽ được tiếp tục hoàn thành theo tâm nguyện của cố nghệ nhân nhân dân Vũ Đức Thắng. Con trai ông, nhà báo Vũ Khánh Tùng sẽ nhân lên những vũ khúc với gốm Bát Tràng.

[VOV2] - Bảo tàng gốm mang tên “Bảo tàng Nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng" sẽ được tiếp tục hoàn thành theo tâm nguyện của cố nghệ nhân nhân dân Vũ Đức Thắng. Con trai ông, nhà báo Vũ Khánh Tùng sẽ nhân lên những vũ khúc với gốm Bát Tràng.

Viết tiếp truyền thống gia đình

[VOV2] Năm 1988, Thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Anh cùng các đồng đội đã dệt nên "Vòng tròn bất tử" để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giờ đây, con gái anh đang bước tiếp truyền thống đó.

[VOV2] Năm 1988, Thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Anh cùng các đồng đội đã dệt nên "Vòng tròn bất tử" để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giờ đây, con gái anh đang bước tiếp truyền thống đó.