Từ khóa tìm kiếm: tôn vinh người hiến máu

Hạnh phúc khi được cho đi

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023

[VOV2] - Từ 27-29/7 diễn ra nhiều sự kiện tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

[VOV2] - Từ 27-29/7 diễn ra nhiều sự kiện tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022

[VOV2] - 100 cá nhân được vinh danh là những tấm gương ưu tú, có thành tích hiến máu nhiều lần, đồng thời vận động được nhiều người cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người.

[VOV2] - 100 cá nhân được vinh danh là những tấm gương ưu tú, có thành tích hiến máu nhiều lần, đồng thời vận động được nhiều người cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người.