Từ khóa tìm kiếm: Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia

Chuyển đổi số trong quản lý lưới điện truyền tải

[VOV2] - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật lưới điện truyền tải là việc làm thường xuyên, liên tục của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

[VOV2] - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật lưới điện truyền tải là việc làm thường xuyên, liên tục của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Văn hóa doanh nghiệp, nền tảng để chuyển đổi số thành công

[VOV2] - Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngay từ những chặng đường đầu, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn xác định, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số thành công.

[VOV2] - Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngay từ những chặng đường đầu, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn xác định, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số thành công.

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng phát triển bền vững

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

An toàn lao động là trên hết

[VOV2] - Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự an toàn không chỉ vì bản thân mỗi một người lao động và gia đình họ mà còn là một giá trị, uy tín để làm nên thương hiệu của đơn vị.

[VOV2] - Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự an toàn không chỉ vì bản thân mỗi một người lao động và gia đình họ mà còn là một giá trị, uy tín để làm nên thương hiệu của đơn vị.

Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân: Thi công xuyên Tết để kịp về đích

[VOV2] - Đẩy nhanh tiến độ dự án Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân để về đích cuối tháng 12/2022, đó là yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

[VOV2] - Đẩy nhanh tiến độ dự án Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân để về đích cuối tháng 12/2022, đó là yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Hành trình chuyển đổi số

[VOV2] - “Thay đổi tổng thể và toàn diện về cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”, là kỳ vọng mà Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia mong muốn đạt được khi chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong EVNNPT” để triển khai trong năm nay.

[VOV2] - “Thay đổi tổng thể và toàn diện về cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”, là kỳ vọng mà Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia mong muốn đạt được khi chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong EVNNPT” để triển khai trong năm nay.