Từ khóa tìm kiếm: tuổi cao trí càng cao

Gừng càng già càng cay

[VOV2] - Sức khỏe suy giảm do tuổi cao nhưng nhiều trí thức vẫn miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

[VOV2] - Sức khỏe suy giảm do tuổi cao nhưng nhiều trí thức vẫn miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Người cao tuổi đồng hành cùng SEA Games 31

[VOV2] - Với tinh thần “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đồng thời phát huy truyền thống “Tuổi cao trí càng cao”, Hội NCT phường Phú Lương quận Hà Đông đã tích cực hưởng ứng và đồng hành với SEA Games bằng các hoạt động thể chất, tinh thần.

[VOV2] - Với tinh thần “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đồng thời phát huy truyền thống “Tuổi cao trí càng cao”, Hội NCT phường Phú Lương quận Hà Đông đã tích cực hưởng ứng và đồng hành với SEA Games bằng các hoạt động thể chất, tinh thần.