Từ khóa tìm kiếm: Ủy ban thường vụ quốc hội

Quy định về lựa chọn sách giáo khoa tạo ra kẽ hở để trục lợi

[VOV2] - Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 nêu rõ, quy định về lựa chọn sách giáo khoa tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương; tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh.

[VOV2] - Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 nêu rõ, quy định về lựa chọn sách giáo khoa tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương; tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh.

Nới trần giờ làm thêm lên 60 giờ/tháng là hợp lý

[VOV2] - Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được phép làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng.

[VOV2] - Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được phép làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng.