Từ khóa tìm kiếm: vận tải

Người dân có cần thiết phải đổi giấy phép lái xe?

[VOV2] - Giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy được cấp cho người dân từ trước năm 1995 đến tháng 7/2023. Lo ngại sắp tới phải bắt buộc sử dụng GPLX thẻ PET, người dân chen chân đi đổi GPLX.

[VOV2] - Giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy được cấp cho người dân từ trước năm 1995 đến tháng 7/2023. Lo ngại sắp tới phải bắt buộc sử dụng GPLX thẻ PET, người dân chen chân đi đổi GPLX.

Quốc hội bắt đầu bàn về công tác nhân sự

[VOV2] - Chiều ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội tiến hành quy trình làm công tác nhân sự.

[VOV2] - Chiều ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội tiến hành quy trình làm công tác nhân sự.

Lưu ý khi cấp đổi giấy phép lái xe

[VOV2] - Bằng lái xe là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng khi tham gia lưu thông trên đường bộ bằng xe cơ giới. Muốn sở hữu giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện phải trải qua kỳ sát hạch lái xe.

[VOV2] - Bằng lái xe là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng khi tham gia lưu thông trên đường bộ bằng xe cơ giới. Muốn sở hữu giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện phải trải qua kỳ sát hạch lái xe.