Từ khóa tìm kiếm: xây dựng môi trường văn hóa

Phát triển văn hóa - Lấy gốc từ hoàn thiện nhân cách con người (Bài 2)

[VOV2] - Phát triển văn hóa, đổi mới tư duy về văn hóa không phải ở đâu xa, mà bắt đầu trước hết từ việc xây dựng con người, từ gia đình, trường học đến xã hội - thông qua việc tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

[VOV2] - Phát triển văn hóa, đổi mới tư duy về văn hóa không phải ở đâu xa, mà bắt đầu trước hết từ việc xây dựng con người, từ gia đình, trường học đến xã hội - thông qua việc tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa

[VOV2] - Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa là một việc quan trọng, cần thiết trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tuy nhiên, cần cấp bách có chính sách, nguồn lực và phương thức phù hợp.

[VOV2] - Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa là một việc quan trọng, cần thiết trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tuy nhiên, cần cấp bách có chính sách, nguồn lực và phương thức phù hợp.

'Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ'

[VOV2] Ngày 14/3, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai năm công tác 2022 với chủ đề 'Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ'.

[VOV2] Ngày 14/3, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai năm công tác 2022 với chủ đề 'Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ'.