Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.

Theo đó, quy định phí tham quan một lượt với mỗi khách như sau: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là 70.000 đồng; di tích đền Ngọc Sơn 50.000 đồng; di tích Nhà tù Hỏa Lò 50.000 đồng; Trung tâm Hoàng thành Thăng Long 100.000 đồng; di tích Cổ Loa 30.000 đồng; di tích chùa Hương 120.000 đồng; di tích đền Quán Thánh 10.000 đồng; làng cổ Đường Lâm 20.000 đồng; chùa Thầy 10.000 đồng; chùa Tây Phương 10.000 đồng.

Thời gian thực hiện sau khi Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND thành phố quy định phí tham quan mỗi lượt của một khách như sau: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là 30.000 đồng; di tích đền Ngọc Sơn 30.000 đồng; di tích Nhà tù Hỏa Lò 30.000 đồng; Trung tâm Hoàng thành Thăng Long 30.000 đồng; di tích Cổ Loa 10.000 đồng; di tích chùa Hương 78.000 đồng...

Ngoài ra, về quản lý sử dụng phí, đối với các di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Ban Quản lý di tích và danh thắng và di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long (Khu Hoàng thành và di tích Cổ Loa), đơn vị thu phí được giữ lại 90% và nộp ngân sách nhà nước 10%.

Đối với di tích chùa Hương, đơn vị thu phí nộp ngân sách nhà nước 85% (bao gồm kinh phí tôn tạo, tu bổ khu di tích và kinh phí tổ chức lễ hội cho Ban tổ chức lễ hội, xã Hương Sơn); để lại cho đơn vị thu phí 15%. Đối với đền Quán Thánh, chùa Thầy, chùa Tây Phương, nộp ngân sách nhà nước 100%. Đối với Làng cổ Đường Lâm, 100% phí tham quan được để lại cho đơn vị thu phí.

Nghị quyết cũng quy định thời gian các di tích không thu phí, đó là vào Ngày Di sản Văn hóa 23/11; Đền Ngọc Sơn không thu phí ngày giỗ Thánh 20/8 Âm lịch, các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng trong năm; chùa Hương không thu phí ngày 30, Mùng 1, Mùng 2 Tết Nguyên đán, ngày lễ Phật Đản (15/4 âm lịch); đền Quán Thánh, chùa Tây Phương, chùa Thầy, làng cổ Đường Lâm không thu phí các ngày 30, Mùng 1, Mùng 2 Tết Nguyên đán.