Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 21/4/2023 đến ngày 28/4/2023, tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, gồm có các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức với 05 sự kiện, hoạt động chính sau:

1. Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, tổ chức Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là ngày hội chung của dân tộc. Nhân dân cả nước hành hương về đất Tổ, ngoài việc thắp hương lễ Tổ còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa hấp dẫn, đặc sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước.

2. Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì. tại Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng tham gia gồm: Các nghệ nhân, người thực hành, cộng đồng chủ thể di sản văn hoá phi vật thể thuộc các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể. Với những hoạt động chính như: Lễ khai mạc, Tổ chức trình diễn, giới thiệu di sản tại các không gian và Lễ tổng kết, bế mạc Liên hoan.

3. Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nằm trong Kế hoạch triển khai các hoạt động của Thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 của Việt Nam, sẽ góp phần tăng cường phối hợp với UNESCO và các cơ quan/tổ chức cũng như các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy việc thực hiện Công ước, nâng cao năng lực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường phối hợp với UNESCO, các tổ chức trực thuộc và các quốc gia thành viên của Công ước trong việc thúc đẩy triển khai Công ước, và đặc biệt là đảm bảo thực hiện hiệu quả nghĩa vụ của Quốc gia Thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của Việt Nam.

4. Hội nghị - Hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”. Hội nghị - Hội thảo hướng đến một không gian khoa học để các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà khoa học và các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về việc xây dựng chiến lược định vị thương hiệu địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh du lịch có trách nhiệm và phát triển kinh tế địa phương; tăng cường phối hợp các bên liên quan và kết nối vùng miền để xây dựng hệ sinh thái du lịch di sản bền vững

5. Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam. Đây là dịp nhằm thiết thực giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau khi được UNESCO ghi danh; thể hiện sự nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO đối với việc nghiên cứu, kiểm kê, nhận diện, thực hành, truyền dạy, quảng bá và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh, để thể hiện trong các Báo cáo định kỳ quốc gia; khẳng định vai trò quan trọng của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.