Theo đó, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”, giới thiệu hơn 200 hình ảnh về sự kiện, con người, tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, góp phần phác họa nên diện mạo của nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua.

Triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam” gồm ba chủ đề. Trong đó, chủ đề 1 với tên gọi “Sự ra đời của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”, trưng bày, giới thiệu các hình ảnh cơ sở, trang thiết bị, hoạt động sản xuất phim trong hai giai đoạn: Điện ảnh Bưng biền và Điện ảnh Đồi cọ; Hình ảnh - Sắc lệnh 147/SL ngày 15/3/1953 thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam và con dấu "Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”.

Chủ đề 2 có tên “Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam”, giới thiệu hình ảnh các tác phẩm tiêu biểu được sản xuất trong ba giai đoạn: Kháng chiến (1953 – 1975), thống nhất và xây dựng đất nước (1976 – 1985) và đổi mới, hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay).

Chủ đề 3 “Vinh danh nghệ sỹ điện ảnh” giới thiệu chân dung 75 nghệ sỹ điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Các tư liệu, hình ảnh giúp người xem trong và ngoài ngành điện ảnh hiểu thêm về lịch sử ngành, những thành tựu, giải thưởng danh giá mà môn nghệ thuật thứ bảy đã đạt được; đóng góp của các thế hệ nghệ sỹ đối với sự hình thành, phát triển của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội: ngày 13/3 đến ngày 19/3 tại Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tại thành phố Hồ Chí Minh: ngày 23/3 đến ngày 06/4 tại Trường Đại học Văn hóa (cơ sở 2), 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, thành phố Thủ Đức.

Chương trình chiếu phim chào mừng, lịch chiếu cụ thể như sau:

+ Ngày 13/3: Chiếu phim truyện: Chung một dòng sông

+ Ngày 14/3: Chiếu phim truyện: Bao giờ cho đến tháng Mười

+ Ngày 15/3: Chiếu phim truyện: Mùa ổi

+ Ngày 16/3: Chiếu phim truyện: Đừng đốt

Thời gian: 9h00 các ngày 13/3 đến ngày 16/3

Địa điểm tổ chức: Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

(Miễn phí vé vào cửa)

Giới thiệu sách: Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử (Tập 1: 1953 - 2000).