Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hồ An Phong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm góp phần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thúc đẩy ngành Du lịch phát triển bền vững; không gây cản trở các hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Bình thân thiện, an toàn, thông thoáng về thủ tục, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Để việc thực hiện Quy chế ký kết đi vào thực chất, hiệu quả cao, hai đơn vị là Công an tỉnh và Sở Du lịch cần tích cực trong việc phối hợp, chú trọng thanh, kiểm tra các cơ sở du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ an toàn cho du khách, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội trong hoạt động du lịch; tập trung thực hiện có hiệu quả, đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh du lịch để du lịch Quảng Bình phát triển đúng hướng và lành mạnh, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo Quy chế ký kết phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Du lịch Quảng Bình thì hai đơn vị sẽ trao đổi thông tin về an ninh, trật tự; thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Du lịch; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh, trật tự trong việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ hội du lịch.