Triển lãm là một trong những hoạt động quy mô, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, được tổ chức trên địa bàn 3 tỉnh là: Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Điện Biên. Triển lãm được tổ chức không chỉ là dịp vinh danh chiến thắng Điện Biên Phủ mà còn cổ động toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục ra sức thi đua, lập nên nhiều chiến công “Điện Biên Phủ” trong thời bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm sáng nay (2/4), ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: các tác phẩm trưng bày tại triển lãm thể hiện rõ nội dung tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật.

Thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và màu sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Qua đây, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ; tôn vinh và tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Triển lãm 70 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra đến hết tháng 4 này.