Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ Công an tổ chức Triển lãm “75 năm - Công an nhân dân làm theo lời Bác”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, Triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh những thành tựu, chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân qua 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người; tri ân những cống hiến và hy sinh anh dũng, thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần khẳng định giá trị trường tồn của Sáu điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân cùng những huấn thị và di nguyện của Người; thể hiện tình cảm, sự biết ơn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đối với Bác kính yêu, cũng như ý chí và quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tháng 3/1948, sau thời gian dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã viết thư gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ báo Bạn Dân số Tết Mậu Tý (1948). Ngày 11/3/1948, Bác Hồ có thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác nêu Sáu điều dạy về "Tư cách người Công an cách mệnh". Những lời dạy của Người tuy giản dị, mộc mạc nhưng hàm chứa nội dung phong phú, triết lý đạo đức, khoa học và nhân văn sâu sắc; đồng thời, ở đó còn chứa đựng những tình cảm lớn lao cùng sự quan tâm đặc biệt của Bác dành cho lực lượng Công an nhân dân. Kể từ đó, Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành "kim chỉ nam" trong hành động và lan tỏa trở thành phong trào thi đua rộng lớn, luôn là trọng tâm xuyên suốt trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; là di sản tinh thần vô giá thể hiện đậm nét nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng người Công an cách mạng suốt đời vì nước, vì dân.

Cũng trong năm 1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. 75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng, trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 500 hình ảnh, 300 tư liệu, hiện vật và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. được chia ra làm các chủ đề:

- Bác Hồ với Công an nhân dân: Sự quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân và tình cảm, sự biết ơn và tri ân của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác kính yêu.

- 75 năm Công an nhân dân thi đua yêu nước - học tập Sáu điều Bác Hồ dạy: Quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người.

- Dấu ấn những chiến công thầm lặng: Những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển lãm mở cửa miễn phí đến hết ngày 20/5/2023 tại địa điểm: Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, số 118 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.