Việt Nam có thêm 2 Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới

[VOV2] - Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận và Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai được tổ chức UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới, nâng tổng số các khu Dự trữ sinh quyển Thế giới ở Việt Nam lên con số 11.

Diệu Linh

Tại kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB/ICC) diễn ra từ ngày 13 đến 17/9 tại Abuja, Nigeria, hai khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới.

Như vậy, trong giai đoạn 2000-2021, Việt Nam đã được công nhận tổng cộng 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng Khu Dự trữ sinh quyển đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia (19 khu).

Khu Dự trữ sinh quyển Núi Chúa với 1 vùng lõi là vườn quốc gia Núi Chúa, tổng diện tích 106.646,45 ha, là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á.

Khu Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng, với tổng diện tích 413.511,67 ha, gồm 2 vùng lõi là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, có hệ sinh thái rừng á nhiệt đới còn tương đối nguyên vẹn, có tính đa dạng sinh học cao đặc trưng cho hệ sinh thái rừng, hệ thực vật rừng và hệ động vật rừng của khu vực Tây Nguyên. 

Các khu dự trữ sinh quyển khi được công nhận sẽ là mô hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương, kết nối hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục và nghiên cứu khoa học… 

Sự kiện hai khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam là Núi Chúa và Kon Hà Nừng vừa được ghi danh vào mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Như vậy sau 6 năm, nước ta lại có Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới mới được ghi danh (lần gần nhất là Lang Biang, 2015) và sau 12 năm, ta mới lại có cùng một lúc 2 khu được ghi danh (sau hồ sơ Cù Lao Chàm và Mũi Cà Mau được ghi nhận năm 2009).

Việc UNESCO công nhận thêm hai Khu Dự trữ sinh quyển của Việt Nam thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị về đa dạng sinh học cũng như nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững của Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam đối với bạn bè thế giới.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục