Danh sách 63 nghệ sỹ tiêu biểu của ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm 2022 là các gương mặt tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn được khán giả yêu mến trong các liên hoan nghệ thuật gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 năm 2021; Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022; Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2021; Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021; Liên hoan Xiếc quốc tế 2022; Liên hoan Âm nhạc Asean 2022. Trong đó nổi bật có các tên tuổi: nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, nghệ sĩ ưu tú Lê Thị Hồng Thắm, nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh... Đặc biệt, năm nay nhiều tài năng trẻ của các loại hình nghệ thuật truyền thống như Chèo, Tuồng và Dân ca đã phát huy tài năng biểu diễn để lại những ấn tượng đẹp góp phần cho sự bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Điểm mới của chương trình năm nay, Ban tổ chức thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… vinh danh 6 hạng mục: Diễn viên truyền hình nổi bật cho diễn viên Ngọc Lan, diễn viên Thu Quỳnh và nghệ sĩ nhân dân Lan Hương; Ca sĩ nổi bật cho divo Tùng Dương và ca sỹ Mỹ Tâm; Diễn viên điện ảnh nổi bật cho diễn viên Trấn Thành, diễn viên Tuấn Trần và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh; Nghệ sĩ vì cộng đồng thuộc về nghệ sĩ Quyền Linh; Liveshow ca múa nhạc nổi bật thuộc về Liveshow ca múa nhạc Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô; MV ca múa nhạc nổi bật thuộc về MV "Hãy tỏa sáng - Let’s shine" (Bài hát chính thức của Sea Game 31).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, ngành Văn hóa đã quan tâm phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện, cơ hội để đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thể hiện tài năng; số lượng và chất lượng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tăng nhanh, tính năng động, sáng tạo, sự chủ động hội nhập quốc tế được phát huy trên nền tảng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, ngành Văn hóa đã nỗ lực thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến" để đưa văn hóa thực sự thấm sâu, lan tỏa vào các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân; các văn nghệ sĩ với sứ mệnh thiêng liêng là kiến tạo, lan tỏa cái đẹp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.