Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, Giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 7.400 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí.

Tiếp nối thành công từ các năm trước, Giải thưởng năm 2022 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của hầu hết các các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương. Năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao giải cho 18 tác phẩm báo chí (báo in có 5 tác phẩm, thể loại báo điện tử có 5 tác phẩm, thể loại phát thanh có 3 tác phẩm, thể loại truyền hình có 5 tác phẩm). Có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Phụ.

Giải nhất thuộc về Nhóm tác phẩm:

-“Để Việt Nam thành Digital Iub của khu vực vào năm 2030” (Tạp chí Kinh tế Việt Nam)

-Nhóm tác phẩm: “Khơi “dòng chảy” thương mại hóa công nghệ” (Báo Công Thương điện tử)

-Nhóm tác phẩm: “Ứng dụng thực tiễn cuộc sống - Thước đo giá trị của các công trình đạt giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN lần thứ 6” (Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam)

-Nhóm tác phẩm: “20 năm SRI - Cuộc cách mạng trong sản xuất lúa ở Việt Nam” (Kênh VTC16 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ).

Đây là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc vinh danh những tác giả là các nhà báo viết về khoa học và công nghệ đã nỗ lực, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của ngành khoa học và công nghệ nói chung đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.