Từ 01/07/2021: Mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng tăng 360.000 đồng

[VOV2] - Từ ngày 1-7-2021, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng thêm 90.000 nghìn đồng mỗi tháng, lên mức 360.000 đồng/tháng. Đồng thời cũng có thêm một số đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Thu Hằng
image-article

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội  đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội được điều chỉnh tăng lên 360.000 đồng/tháng, áp dụng chính thức từ ngày 01/07/202021. (Hiện nay, theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp là 270.000 đồng/tháng.)

Nghị định quy định tám nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Các đối tượng quy định được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức bằng mức chuẩn TGXH nhân với hệ số tương ứng. Mức hệ số áp dụng từ mức 1,0 tới 2,5 tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

Tại khoản 5, Điều 5 của Nghị định 20 quy định người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định như sau:
- Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;
- Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;
- Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;
- Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.

Như vậy, so với chính sách hiện nay tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Nghị định 20 đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội  đối với người cao tuổi.

Một số điểm lưu ý khác:

Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp đối tượng quy định  thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ BHYT thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi BHYT cao nhất.

 Đối tượng đang hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì được chuyển sang mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định này kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (tức là kể từ ngày 01/07/2021).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng theo quy định này.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục