Đáng chú ý, tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 45,07%. Trong khi đó, trên toàn quốc, tỷ lệ người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đến nay đạt khoảng 64%, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Con số này đã vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813 ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH TP Hà Nội cho biết, nhằm đẩy mạnh chi trả lương, trợ cấp xã hội qua ATM nhiều năm nay, BHXH TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể như, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trên mạng xã hội (facebook, Zalo OA…) về tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Đồng thời chỉ đạo cơ quan BHXH cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện giao chỉ tiêu chi trả lương hưu không dùng tiền mặt cho từng xã, phường, thị trấn cùng với đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ về nhận chế độ BHXH qua tài khoản cho người cao tuổi.

Cùng với đó, phối hợp với công an quận, huyện vận động tuyên truyền đến từng người hưởng, kết hợp xác minh, rà soát, xác thực thông tin, tình trạng người hưởng bảo đảm cho công tác quản lý, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ. Tuy nhiên số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM vẫn thấp, do tâm lý người dân nhất là người cao tuổi vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, gặp khó khăn trong thao tác sử dụng thẻ ATM, muốn đến nhận tiền tại địa điểm tập trung để trò chuyện cùng bạn bè cũng là một niềm vui trong cuộc sống.

Một bất cập nữa là tại địa bàn các huyện, xã ngoại thành vẫn còn thiếu máy rút tiền tự động (cây ATM), hoặc có nhưng khoảng cách quá xa; người lớn tuổi đi lại khó khăn,... Những bất cập đó khiến nhiều người hưởng lương hưu vẫn chưa mặn mà với hình thức này.

Xuất phát từ thực tế trên, mới đây BHXH TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 146 triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Một trong những mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền để người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chính quyền các cấp, các ngành thuộc thành phố về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; phổ biến đến toàn thể người dân địa bàn thành phố nắm nội dung giải pháp ứng dụng này. Từ đó, tăng tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Theo daidoanket.vn)