Từ khóa tìm kiếm: Lương hưu

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: Thêm nhiều người hưởng lương hưu

[VOV2] - Trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nội dung giảm số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu được các đại biểu Quốc hội và người lao động đặc biệt quan tâm.

[VOV2] - Trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nội dung giảm số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu được các đại biểu Quốc hội và người lao động đặc biệt quan tâm.

Lợi ích của việc chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân

[VOV2] - Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua ngành BHXH đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Lợi ích của việc dùng tài khoản cá nhân được khẳng định qua thời gian sử dụng.

[VOV2] - Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua ngành BHXH đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Lợi ích của việc dùng tài khoản cá nhân được khẳng định qua thời gian sử dụng.

Bảo hiểm xã hội giúp người cao tuổi sống an nhiên

[VOV2]-Người cao tuổi không chỉ sợ cô đơn mà còn cảm thấy áp lực nếu mỗi tháng không có một “khoản để dành” cho sinh hoạt hàng ngày và dự phòng lúc ốm đau. Nhiều người vẫn băn khoăn, liệu Bảo hiểm xã hội tự nguyện có là chỗ dựa an sinh cho người cao tuổi?

[VOV2]-Người cao tuổi không chỉ sợ cô đơn mà còn cảm thấy áp lực nếu mỗi tháng không có một “khoản để dành” cho sinh hoạt hàng ngày và dự phòng lúc ốm đau. Nhiều người vẫn băn khoăn, liệu Bảo hiểm xã hội tự nguyện có là chỗ dựa an sinh cho người cao tuổi?

5 nhóm không bị trừ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

[VOV2] - Thông thường, người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%/năm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Tăng sức hấp dẫn của BHXH tự nguyện bằng cách nào?

[VOV2] - Sau 15 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, số người tham gia đạt 1,45 triệu. Cả nước có gần 18 triệu lao động phi chính thức thì chỉ 0,2% đóng BHXH bắt buộc, 1,9% tham gia hình thức tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia loại bảo hiểm nào.

[VOV2] - Sau 15 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, số người tham gia đạt 1,45 triệu. Cả nước có gần 18 triệu lao động phi chính thức thì chỉ 0,2% đóng BHXH bắt buộc, 1,9% tham gia hình thức tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia loại bảo hiểm nào.

Từ 15/09/2023, một số đối tượng tiếp tục được tăng lương hưu, trợ cấp

[VOV2] - Sau khi được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, mức hưởng của cán bộ xã già yếu vẫn còn thấp sẽ được điều chỉnh lên mức mới.

[VOV2] - Sau khi được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, mức hưởng của cán bộ xã già yếu vẫn còn thấp sẽ được điều chỉnh lên mức mới.

2.179 tỷ đồng được chi trả lương hưu tăng thêm của tháng 7/2023

[VOV2] - Hôm nay (14/8), BHXH Việt Nam bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc.

[VOV2] - Hôm nay (14/8), BHXH Việt Nam bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc.

BHXH chuyển kinh phí để chi trả trong kỳ lĩnh lương tháng 8

[VOV2] - BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản về việc khẩn trương chi trả lương hưu theo mức hưởng mới vào tháng 8 tới đây.

[VOV2] - BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản về việc khẩn trương chi trả lương hưu theo mức hưởng mới vào tháng 8 tới đây.

Lương hưu mới sẽ được nhận vào ngày 14/8/2023

[VOV2] - Lương hưu và trợ cấp mới của người dân sẽ được chi trả vào kỳ lĩnh lương tháng 8 và trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

[VOV2] - Lương hưu và trợ cấp mới của người dân sẽ được chi trả vào kỳ lĩnh lương tháng 8 và trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Người hưởng lương hưu sẽ được truy lĩnh vào tháng 9/2023

[VOV2] - Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023.

[VOV2] - Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023.