Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho nhân vật là người chồng ở tuổi gần 70 bị vợ phát hiện đi nhà nghỉ khi vợ vắng nhà: