Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có những chia sẻ với cụ ông mang tâm tư nặng trĩu trong lòng: