Dân gian ta có câu: "Sai một ly, đi một dặm". Nếu người chồng không có tính lăng nhăng, đi theo người thứ 3 thì đâu dẫn đến cảnh tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người chồng vì thói trăng hoa mà giờ trắng tay, mất cả chì lẫn chài: