Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người chồng: Lúc còn trẻ chả làm gì thì giờ 60 tuổi tính chuyện ly hôn để làm gì...