Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 do ngành Thuế quản lý ước đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực DNNN ước đạt 58,1%; khu vực DN có vốn ĐTNN ước đạt 52%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 54,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 8.510 quyết định hoàn thuế được ban hành, tương ứng số thuế đã hoàn là 61.093 tỷ đồng. Toàn ngành Thuế đã thực hiện được 25.912 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 276.366 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 91,06% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.276 tỷ đồng bằng 177% so với cùng kỳ năm 2022.


Một số chính sách mới hỗ trợ DN và người dân được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính tổng số tiền thuế đã hỗ trợ người dân và DN khoảng 19.059 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp cũng đang quyết liệt triển khai thực hiện các chính sách mới nhằm hỗ trợ người dân và DN như Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp giáp trong nước; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 về chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023...​​​​​​

Cơ quan thuế cũng đã đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, phát triển ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu mới trong công tác quản lý thuế.

Đến ngày 30/06/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ đồng hóa đơn có mã; hơn 3 tỷ hóa đơn không mã. Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT cũng đã được triển khai, ứng dụng AI để phát hiện rủi ro về hóa đơn.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2023, 3.944 tỷ đồng đã được các nhà cung cấp nước ngoài trong đó coe Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft khai, nộp NSNN.