Từ khóa tìm kiếm: thu ngân sách

Tinh thần đổi mới cơ chế quản lý đối với tài chính ngân sách

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

[VOV2] - Cơ chế đặc thù có thể xem như một trong những chìa khóa để tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều hành tài khóa linh hoạt, chủ động để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

[VOV2] - Bộ Tài chính trong năm 2023 đã điều hành chính sách tài khóa kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

[VOV2] - Bộ Tài chính trong năm 2023 đã điều hành chính sách tài khóa kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngành thuế vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023

[VOV2] - Tổng thu do cơ quan thuế quản lý tính đến ngày 20/12/2023 đạt 1.396.430 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 1.336.487 tỷ đồng, đạt 100,4% so với dự toán.

[VOV2] - Tổng thu do cơ quan thuế quản lý tính đến ngày 20/12/2023 đạt 1.396.430 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 1.336.487 tỷ đồng, đạt 100,4% so với dự toán.

Vinh danh 138 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

[VOV2] - Tổng cục Thuế tổ chức biểu dương 138 doanh nghiệp, người nộp thuế là những đơn vị, cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt trong giai đoạn 2020 - 2022.

[VOV2] - Tổng cục Thuế tổ chức biểu dương 138 doanh nghiệp, người nộp thuế là những đơn vị, cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt trong giai đoạn 2020 - 2022.

743 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 6 tháng đầu năm

[VOV2] - 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần đưa số thu ngân sách 6 tháng đầu năm bằng 54% dự toán pháp lệnh.

[VOV2] - 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần đưa số thu ngân sách 6 tháng đầu năm bằng 54% dự toán pháp lệnh.

Hoàn thiện thể chế, chính sách góp phần quản lý tài chính hiệu quả

[VOV2] - Năm 2022, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất ban hành các văn bản pháp luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát áp lực tăng giá cả, lạm phát, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

[VOV2] - Năm 2022, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất ban hành các văn bản pháp luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát áp lực tăng giá cả, lạm phát, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

1 năm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của ngành thuế

[VOV2] - Kết quả thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1 triệu 460 nghìn 100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

[VOV2] - Kết quả thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1 triệu 460 nghìn 100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 17,6% so với cùng kỳ

[VOV2] - 6 tháng đầu năm 2022, thu từ hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng khá. 60/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 50% dự toán.

[VOV2] - 6 tháng đầu năm 2022, thu từ hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng khá. 60/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 50% dự toán.

Thu ngân sách 2021: Vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng

[VOV2] - Mặc dù khó khăn do dịch bệnh Covid-19 song năm 2021, ngành thuế vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng.

[VOV2] - Mặc dù khó khăn do dịch bệnh Covid-19 song năm 2021, ngành thuế vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng.

2020: Thu ngân sách đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng

[VOV2] - Năm 2020 nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, việc thu ngân sách đạt 101,9% dự toán càng có ý nghĩa khi GDP chỉ tăng trưởng 3%.

[VOV2] - Năm 2020 nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, việc thu ngân sách đạt 101,9% dự toán càng có ý nghĩa khi GDP chỉ tăng trưởng 3%.