Theo báo cáo, ADB đã cam kết 22,8 tỷ USD từ nguồn lực riêng của mình trong năm 2021 để giúp Châu Á và Thái Bình Dương khắc phục những tác động của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi xanh.

Số tiền này bao gồm các khoản vay và bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại, đầu tư cổ phần và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. Ngoài ra, ADB đã huy động được 12,9 tỷ USD đồng tài trợ. Trong đó, 13,5 tỷ USD dành để ứng phó đại dịch; 4,9 tỷ USD ADB tài trợ giải ngân nhanh cho các chính phủ để hỗ trợ cải cách cơ cấu và khắc phục vấn đề tính bền vững của nợ.

Bên cạnh đó, ADB đã cam kết hỗ trợ 4,1 tỷ USD cho việc mua vaccine an toàn và hiệu quả cho các quốc gia thành viên đang phát triển của mình. Ngân hàng cũng cung cấp 3,3 tỷ USD cho khu vực tư nhân để giữ cho các doanh nghiệp mở cửa, thương mại lưu thông và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ y tế.

Theo Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa, Tổ chức này tin tưởng rằng việc giải quyết các tác động của đại dịch và hỗ trợ phát triển trong dài hạn đã đặt nền tảng cho quá trình phục hồi xanh, thích ứng và bao trùm, bảo đảm tiến độ hướng tới các mục tiêu Chiến lược 2030.

Giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu vẫn là một trọng tâm quan trọng trong các hoạt động năm 2021 của ADB nên từ nay đến 2030, ngân hàng này sẽ tiếp tục tài trợ lũy kế 100 tỷ USD cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện điều này, ADB đã ra mắt Cơ chế Chuyển đổi Năng lượng, giúp gia tăng đầu tư của nhà nước và tư nhân để tài trợ cho việc sớm chấm dứt hoạt độngcủa các nhà máy điện than, mở rộng quy mô của các giải pháp năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra công bằng với chi phí phù hợp.

Các cam kết năm 2021 của ADB được tài trợ bởi chương trình vay nợ lớn thứ hai của ngân hàng cho đến nay, qua đó đã huy động được 35,8 tỷ USD thông qua các thị trường vốn. Năm ngoái, ADB đã bán khối lượng kỷ lục các trái phiếu chuyên đề và lần đầu tiên phát hành trái phiếu giáo dục và trái phiếu xanh vì sự lành mạnh của đại dương./.