Chữa lành là một trào lưu hay là nhu cầu của thời đại? Cùng nghe những chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên trưởng Khoa Tâm lý, Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội):